Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Europese Verordening Nr. 679/2016. Bijgewerkt tot 27 december 2018.

Huawei Technologies (België) NV en Huawei Technology (Nederland) B.V., (afkorting "Huawei") wenst u met deze informatie te informeren (als gegevensbeheerder), dat uw persoonsgegevens of persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen door Huawei zullen worden verwerkt in volledige overeenstemming met de vertrouwelijkheidsverplichtingen enhuidige wetgeving (Europese Verordening Nr. 679/2016 (hierna "GDPR" genoemd)).

Verzamelen van persoonsgegevens

Voordat u gebruik kunt maken van onze Huawei reparatieservice, moet u mogelijk persoonsgegevens verstrekken. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, producten en diensten die u heeft gebruikt, en informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen. Daarnaast wordt informatie verzameld over het apparaat zoals apparaatnaam, IMEI-nummer, plaats van aankoop, aankoopdatum en -bewijs. Huawei is de gegevensbeheerder van deze informatie.

Wettelijke basis en verwerkingsdoeleinden

De Huawei VIP service website legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht en het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de geboden diensten. De verwerking hiervan is gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Huawei VIP service.

Doorgeven van persoonsgegevens

Huawei maakt gebruik van een derde partij, Dynagroup, voor het uitvoeren van reparaties. DynaGroup, als de dataverwerker, gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de DynaGroup om, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u DynaGroup uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Op de websites kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Huawei en DynaGroup geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard ter ondersteuning voor de VIP service en zal allemaal verwijderd worden zodra het VIP service-lidmaatschap is verlopen.

Gegevensbeveiliging

Huawei neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Huawei verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Rechten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten en keuzes:

  • Recht van inzage van de betrokkene, Art. 15 GDPR
  • Recht op rectificatie, Art. 16 GDPR
  • Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"), Art. 17 GDPR
  • Recht op beperking van de verwerking, Art. 18 GDPR
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, Art. 20 GDPR
  • Recht van bezwaar, Art 21 GDPR

U kunt ook een klacht indienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit, of via de gegevensbeschermingfunctionaris van Huawei: dpo@Huawei.com.

Contact

Wanneer u vragen, opmerkignen of suggesties heeft, neem dan contact met Huawei op via een van de volgende links: https://consumer.huawei.com/nl/legal/privacy-questions/ of https://consumer.huawei.com/be/legal/privacy-questions/. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over uw rechten als betrokkene of  het verwerken door Huawei, neem dan contact op met Huawei's gegevensbeschermingsfunctionaris via dpo@Huawei.com. Ook voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via compliance@dynagroup.nl.

Laatst bijgewerkt: januari 2019

Door gebruik te maken van deze website of door op "Akkoord" te klikken, stem je in met het gebruik van cookies op de website van Dr.Mobile. Meer informatie